[UL] Wake up - 嗨布勞 

Facebook遊戲Unlight衍生。
我流大小姐。

系列短篇,劇情連貫或不連貫。
單篇完結,系列標題都是Wake up。
篇名苦手。

布勞祭文(????)
所以說我家布勞對我的愛讓我有點招架不住啊啊啊(ry

繼續閲讀 »

[UL] Wake up - 開始以前 


Facebook遊戲Unlight衍生。
我流大小姐。

系列短篇,劇情連貫或不連貫。
反正都會是單篇完結,系列標題都是Wake up。
篇名苦手。

總之想清楚了再進來XD

繼續閲讀 »